Persondatapolitik

KRÆÆS persondatapolitik

Betingelser for nyhedsbrev og persondatapolitik for abonnenter

KRÆÆS

Nordre Boulevard 96A
6800 Varde

Tlf: 75 22 00 04
E-mail: info@kraeaes.dk
CVR-nr: 28849338

Denne side blev sidst opdateret : 06.04.2021


Indsamling og behandling af dine personoplysninger

Ved tilmelding af KRÆÆS nyhedsbrev accepteres, at vi kan udsende nyhedsbreve og at tilsendte nyhedsbreve kan indeholde markedsføring.

Du giver samtidig samtykke til at vi kan kontakte dig på e-mail med relevante tilbud, markedsføring, konkurrencer og events. Dette kan omfatte markedsføring af produkter og ydelser indenfor en række områder, herunder men ikke begrænset til arrangementer, events, tilbud, markedsføring, kommunikation, print, tryk, job, uddannelse og nyheder.

Som led i vores markedsføring kan der også udsendes markedsføringsmateriale fra sociale medier (fx Facebook, Instagram, YouTube og tilsvarende).

Ved accept af denne erklæring giver du samtykke til, at vi indsamler og behandler oplysninger om dig med henblik på at kunne udsende nyhedsbreve, markedsføringsmateriale, tilbud m.m. til dig som abonnent.
Nyhedsbreve, markedsføring m.v. kan kun udsendes fra KRÆÆS.

Vi indsamler og behandler følgende oplysninger om dig:

– Den e-mailadresse, som du har indtastet
– Navn og efternavn.

De indsamlede oplysninger anvendes til, at vi kan målrette informationer og markedsføring til dig, og til at videreudvikle og forbedre nyhedsbreve, markedsføringsmaterialer og statistik.

KRÆÆS videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter, men overfører de indsamlede oplysninger til vores databehandler.

Hvis vi ikke modtager din accept på denne erklæring, kan vi ikke imødekomme dit ønske om at abonnere på KRÆÆS nyhedsbrev.

Behandlingsgrundlaget 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af dit samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a, og til overførsel (tredjeland) til mailchimp.com, jf. artikel 49, stk. 1, litra c, begge i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesforordningen).

Dataansvarlig for behandlingen – hvordan kontakter du os?

KRÆÆS er dataansvarlig for behandlinger omfattet af denne samtykkeerklæring. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

KRÆÆS

Nordre Boulevard 96A
6800 Varde

Tlf: 75 22 00 04
E-mail: info@kraeaes.dk
CVR-nr: 28849338

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 som udgangspunkt ret til indsigt i vores behandling af dine oplysninger.

Du har efter artikel 21 endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger.

Derudover har du efter databeskyttelsesforordningens artikel 16 – 18 ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen.

Endelig har du efter databeskyttelsesforordningens artikel 20 i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra os som dataansvarlig til en anden dataansvarlig uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, skal du rette henvendelse til os via de kontaktoplysninger du kan se ovenfor.

Retten til at trække dit samtykke tilbage

Retten til at trække dit samtykke tilbage
Du kan til enhver tid vælge at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at klikke på linket ”Afmeld nyhedsbrev” nederst i de nyhedsbreve du modtager. Du kan også trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os.

Såfremt du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker dette alene den fremadrettede behandling af personoplysningerne, og dermed ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket, inden tilbagetrækning heraf. Ved tilbagetrækning af samtykket ophører vi som udgangspunkt hurtigst muligt med at behandle de personoplysninger, der behandles på grundlag af samtykket. Det gælder dog ikke, hvis vi af andre grunde fortsat skal behandle oplysningerne efter anden lovgivning. Det vil du i givet fald få besked herom.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at klage over vores behandling af dine oplysninger til Datatilsynet efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 77. Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk, ved almindelig e-mail til dt@datatilsynet.dk eller med almindelig post til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 33 19 32 00

Love og regler
Du kan finde reglerne om behandling af personoplysninger på www.retsinformation.dk.

Accept (samtykke)
Jeg bekræfter ved min accept af denne erklæring, at jeg er indforstået med de angivne vilkår, herunder at KRÆÆS behandler de nævnte personoplysninger om mig, og at oplysningerne kan videregives til de nævnte modtagere, og at jeg er oplyst om mine rettigheder.

0
    0
    Din kurv
    Din kurv er tom